کنکور

نفرات برتر کنکور سراسری ۹۶ در ممسنی و رستم

با اعلام کارنامه اولیه داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رتبه های داوطلبان کنکور در شهرستانهای ممسنی و رستم نیز مشخص شد

...

شورای آموزش و پرورش رستم

۵۸۱ دانش آموز شهرستان رستم آماده شرکت در کنکور سراسری ۹۶

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رستم با موضوع برگزاری کنکور سال ۹۶ در شهرستان با حضور آقای ایزدی فرماندار،در محل آموزش و پرورش برگزار شد.

...