پاسخ جالب کشتی گیر ایرانی به رقیب آمریکایی+ویدیو

حسن رحیمی کشتی گیر خوش اخلاق ایرانی بعد از پیروزی مقابل رقیب سرسخت امریکایی با حرکت غیراخلاقی او مواجه شد اما پاسخ کشتی گیر ایرانی جالب بود

...