سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان رستم

سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان رستم

سید ابوطالب حسینی فرماندار شهرستان رستم در جلسه شورای سلامت شهرستان گفت :سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان ،مردم فهیم قرار دارد و با قرنطینه خانگی، ناجی جان فرزندان رستم باشید. ؛

اوقات شرعی