دستگیری قاتل نورآبادی در اصفهان

دستگیری قاتل نورآبادی در اصفهان

فرد جوانی که چند روز پیش در محله اسکان عشایر شهر نورآبادممسنی اقدام به تیراندازی کرده و یک پسر جوان را به قتل و یک خانم را مجروح کرده بود در اصفهان دستگیر شد ؛

اوقات شرعی