دومین مرکز پلیس+۱۰ در نورآبادممسنی افتتاح خواهد شد

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی در سخنرانی که به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در مسجد شهر نورآباد داشت از افتتاح دومین مرکز پلیس+۱۰ در شهرستان خبر داد

...

پلیس

جلسه پرسش و پاسخ فرماندهان انتظامی شهرستانهای ممسنی و رستم

سیزدهم مهر آغاز گرامیداشت هفته ی نیروی انتظامی است, به همین مناسبت فرماندهان انتظامی شهرستانهای ممسنی و رستم در جلسات جداگانه در جلسه پرسش و پاسخ با مردم حضور خواهند یافت

...