ورزش

آغاز هفته تربیت بدنی توسط باشگاه پوریای ولی ممسنی

باشگاه ورزشی پوریای ولی با همکاری یک مهدکودک آغازگر برنامه های اداره ورزش و جوانان شهرستان ممسنی برای گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش بودند.

...

پوریا-مرادی

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

من به ورزشکاران عرض می کنم که همان طور که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید، قوای روحانی تان را هم تهیه و تقویت کنید.

...