زلزله

زمین لرزه نورآبادممسنی را به لرزه درآورد +جزئیات

صبح امروز که هنوز آفتاب در دیارممسنی طلوع نکرده بود زمین لرزه ی نسبتا شدیدی شهر نورآباد را به لرزده درآورد

...