انتقاد امام جمعه ممسنی از غیبت بعضی مسئولین در نمازجمعه!!

امام جمعه محترم شهرستان ممسنی در جلسه شورای اداری شهرستان به اهمیت شرکت در نمازجمعه پرداخت و از غیبت بعضی مسئولین در  نماز جمعه انتقاد کرد

...