رهام پیکری

نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر نورآباد ۲۲ فروردین اعلام میشود

اولین جلسه بررسی استعلامات چهارگانه و صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهرهای نورآباد,خومه زار و بابامنیر امروز برگزار شده است.

...