تخلف مالی یک اداره در شهرستان ممسنی!؟

تخلف مالی یک اداره در شهرستان ممسنی!؟

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ممسنی ضمن تائید و اعلام وصول چنین پرونده ای، اظهار داشت:هم اکنون پرونده مذکور در یکی از شعب دادیاری این دادسرا بصورت ویژه در حال بررسی و انجام مرحله تحقیقات است ؛

اوقات شرعی