هلال احمر شهرستان رستم مقام نخست ارائه خدمات به مسافران نوروزی را کسب کرد

هلال احمر شهرستان رستم مقام نخست ارائه خدمات به مسافران نوروزی را کسب کرد

بعد از ارزیابی های انجام شده توسط ارزیابان تهران ،استان فارس و منطقه غرب, پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر شهرستان رستم مقام نخست ارایه خدمات به مسافران نوروزی را در استان فارس کسب کرد.

 

اوقات شرعی