شوراها، لایه دوم اصلاحات .به قلم فرزاد نظری

شوراها، لایه دوم اصلاحات .به قلم فرزاد نظری

شوراهای اسلامی شهر و روستا بعنوان یکی از قوی ترین نهاد مدنی برای تقویت پایه های مدنیت و مشارکت سیاسی مردم که به واسطه برنامه های دولت اصلاحات اجرایی شد، عملا باید در لایه میانی قدرت، نقش آفرینی کرده و نقش چانه زنی و نظارت را مطابق قانون انجام دهد

اوقات شرعی