فتح قله دماوند توسط گروه کوهنوردی شهید ستارمحمودی

گروه کوهنوردی ورزشکار شهید مدافع حرم ستار محمودی موفق شدند قله دماوند مرتفع ترین قله ایران اسلامی را فتح کنند

...