علی مطهری

اعلام تغییر زمان و مکان سخنرانی دکترعلی مطهری در نورآباد

سخنرانی دکتر علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در شهر نورآباد بجای سالن امیرکبیر در تالار هخامنش اسکان عشایر برگزار خواهد شد

...

علی مطهری

زمان و مکان سخنرانی دکتر علی مطهری در شهر نورآباد

دکتر علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی قرار است به مناسبت هفته ی معلم در شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی سخنرانی داشته باشد

...