پیام تقدیر و تشکر عبدالرضا مرادی از مردم ممسنی و رستم

عبدالرضا مرادی نماینده سابق شهرستان ممسنی و رستم و کاندیدا دور دوم انتخابات دهم مجلس در پیامی از مردم دو شهرستان قدردانی کرده است

...

زندگی نامه عبدالرضا مرادی

عبدالرضا مرادی قاضی فرهیخته و عالی رتبه دادگستری و استاد دانشگاه در سال۱۳۴۷ هـ . ش در خانواده ای مذهبی و کشاورز در شهرستان ممسنی دیده به جهان گشود.

...