گلایه عضو شورای شهر خومه زار از وضعیت آب شرب

گلایه عضو شورای شهر خومه زار از وضعیت آب شرب

باتوجه به فرا رسیدن فصل گرما و استفاده شهروندان از کولر های آبی یقینا معضل بی آبی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.بهتر است با تصمیمی جدی و عملی حال به فکر باشیم، نه در زمان بحران به دنبال چاره بگردیم

اوقات شرعی