گزارش نشست شورای ترافیک شهرستان رستم

گزارش نشست شورای ترافیک شهرستان رستم

نشست اعضای شورای ترافیک شهرستان رستم با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری این شهرستان با محوریت لازم الإجرا بودن موضوع مصوبه های شورای ترافیک در آغاز سال تحصیلی برگزار شد.؛

اوقات شرعی