مسعود-خلیلی

مهندس مسعود خلیلی نیاز به تعامل و زمان دارد

با آغاز بکار شورای پنجم شهر نورآباد فردی به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شده است که به واسطه سمت و سابقه ای که دارد بیگانه با شهردار بودن نیست.

...

سبد-میوه

شهردار جدید نورآباد با سبد میوه و گلدان آمد!

مهنس احمد رضایی شهردار جدید نورآباد که تلاش زیادی برای تغییر چهره شهر و زیباسازی نورآباد میکند امروز نیز اقدام جالب انجام داد

...

شهرداری

مهندس احمد رضایی شهردار نورآباد شد

مهندس احمد رضایی در جلسه شورای شهر نورآباد با رای قاطع اعضا بعنوان شهردار جدید شهر نورآباد ممسنی انتخاب شد

...