مجید نگین تاجی

شعر لری”بسمه از بسکه بد دیـــــــــــدمه خهسه یم”

در این پست نیز شعر زیبای بسمه از بسکه بد دیـــــــــــدمه خهسه یم از استاد مجید نگین تاجی شاعر بنام شهرمان را برای شما کاربران گرانقدر قرار دادیم

...