تیراندازی با سلاح گرم در عروسی ها ممنوع شد

تیراندازی با سلاح گرم در عروسی ها ممنوع شد

موضوع درجلسات مختلف با حضور رحمت اله فرامرزی سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان مطرح و بر این اساس مقررگردید در مراسمات ذیربط از حمل و تیراندازی با سلاح های گرم اعم از مجاز وغیرمجاز در دست مردم جلوگیری شود

اوقات شرعی