محمد رضا عارف

دکتر محمدرضا عارف به دیارممسنی آمد

دکتر محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم و معاون اول سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان عصر امروز به نورآبادممسنی آمد

...