اوقات شرعی

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شد

بر اساس قانون مصوب تغییر ساعت سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده شد

...