هفته سلامت

زنگ سلامت در مدرسه فاطمه الزهرای مصیری +تصویر

در دومین روز از هفته سلامت مراسم زنگ سلامت در مدرسه فاطمه الزهرای شهر مصیری مرکز شهرستان رستم برگزار گردید .

...