سرهنگ محمد عبادی نژاد

کشف هیزم و زغال قاچاق در شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از توقیف دو دستگاه خودروی وانت نیسان و کشف ۵/۱ تن هیزم بلوط و ۱ تن زغال قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ خبر داد.

...