ساسان انصاری

ساسان انصاری از تیم پرسپولیس جدا شد+عکس

ساسان انصاری هافبک نورآبادی تیم فوتبال پرسپولیس با متقاعد کردن مسولین این باشگاه از جمع آنها جدا خواهد شد

...