کاشت دو اصله درخت سرو توسط پدر و همسر شهید غلام جعفری

خانواده شهید غلام جعفری از شهدای معظم روستای دیمه میل شهرستان ممسنی در آخرین پنجشنبه سال ۱۳۹۵ به همراه اهالی روستا دو اصله نهال کشت کردند

...