امنیت مردم خط قرمز پلیس است

امنیت مردم خط قرمز پلیس است

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی با برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد می کند. ؛

اوقات شرعی