خدمات رایگان دندانپزشکی و بینایی سنجی برای دانش آموزان مناطق محروم ممسنی

خدمات رایگان دندانپزشکی و بینایی سنجی برای دانش آموزان مناطق محروم ممسنی

با پیگیری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ممسنی و همکاری مدیرعامل خیریه روستاییان و عشایر فارس, دانش آموزان مناطق محروم ممسنی از خدمات کامل دندانپزشکی و معاینات بینایی سنجی به صورت رایگان بهره مند خواهند شد

اوقات شرعی