تودیع-و-معارفه

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد رستم

در دومین ماه از سال جدید دومین تغییر مدیریتی در شهرستان رستم انجام گرفت و مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رستم برگزار شد

...