تودیع-و-معارفه

تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی رستم

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم با حضور مهندس کشاورز مشاور عالی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

...