حسن روحانی

افتتاح ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در ممسنی

ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور فعلی کشورمان برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در شهرستان ممسنی افتتاح شد

...