مهرداد اولادی بازیکن سابق پرسپولیس درگذشت..

مهرداد اولادی مهاجم جوان و بازیکن سابق تیمهای پرسپولیس و استقلال همانند هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس ها دچار ایست قلبی شد و جامعه فوتبال را عزادار کرد

...