عناوین و ترتیب درجات پرسنل نیروی انتظامی

درجه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نظر اسم درجه کاملاً مانند