مانور زلزله

مانور سراسری زلزله در دبیرستان دخترانه سما نورآباد +تصاویر

همزمان با سراسر کشور هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح امروز در دبیرستان دخترانه غیردولتی سما اجرا شد.

...