ایستگاه تاکسی

انتقال ایستکاه تاکسی اسکان عشایر به خیابان نامجو

بر اساس اطلاعیه ای که شهرداری نورآباد منتشر کرده است از روز سیزدهم آبانماه ایستگاه تاکسی اسکان عشایر به خیابان نامجو (جنب بانک ملت) منتقل خواهد شد

...