پیاده روی همگانی و پاکسازی طبیعت توسط حامیان طبیعت رستم +تصاویر

گروه مردمی حامیان طبیعت رستم عصر روز جمعه اقدام به پیاده روی همگانی و پاکسازی طبیعت شهر مصیری حدفاصل جاده کمربندی کردند

...