افزایش آمار شهدای حادثه تروریستی تهران

وزارت کشور از افزایش آمار شهدای حادثه تروریستی ۱۷ خرداد در ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد حرم امام (ره) خبر میدهد

...