رضا حیدری

والیبالیست نورآبادی زیر نظر کمیته استعداد یابی فدراسیون +تصویر

رضا حیدری از فرزندان شهرستان ممسنی و بازیکن تیم والیبال بزرگسالان شهرستان رستم در اردوی کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال حضور دارد

...