حادثه

یک کشته در حادثه دلخراش رانندگی مسیر نورآباد به گچساران

بر اثر تصادف خودروی پراید و تریلر در مسیر نورآباد به گچساران متاسفانه یکی از همشهریانمان در دم جان باخته است

...