بیمارستان ولیعصر

نصب تابلو راهنما در ورودی بیمارستان ولیعصر ممسنی +تصویر

ریاست بیمارستان ولیعصر شهر نورآبادممسنی در راستای رفاه حال شهروندان اقدام به نصب تابلوهای راهنما در درب ورودی و ورودی های بیمارستان کرده است

...