آیکون-فوتبال

گلزنی نورآبادی ها در بازی پرگل پرسپولیس -ذوب آهن

سید محمدرضا حسینی و سروش رفیعی بازیکنان نورآبادی شاغل در لیگ برتر کشور عصر امروز در بازی پرگل پرسپولیس و ذوب آهن گل اول تیمهایشان را به ثمر رسانیدند

...