تصاویر طغیان رودخانه فهلیان ممسنی

در آخرین روزهای مردادماه بارش باران در شهرستان ممسنی باعث جاری شدن آب و جان گرفتن دوباره رودخانه از نفس از افتاده فهلیان شد

...