نصب اِلِمان خوش آمدگویی در ورودی شهر نورآباد +تصویر

شهرداری نورآباد در ادامه کارهای عمرانی و فعالیتهایش برای زیباسازی فضای شهر نورآباد اینبار اِلِمان خوش آمدگویی در ورودی شهر نورآباد نصب کرد

...