انصراف

انصراف علی امیری از انتخابات شورای شهر نورآباد

علی امیری از جوانان تحصیلکرده و داوطلب پنجمین دوره انتخابات شورای شهر نورآباد دقایقی بعد از اعلام اسامی نهایی انصراف خود را اعلام کرد

...