برق شیراز منحل شد+ویدیو

برق شیراز منحل شد+ویدیو

پروانه باشگاه فرهنگی ورزشی برق شیراز  یکی از باسابقه ترین باشگاه های ورزشی کشور در سایه بی توجهی مدیران ورزش و فوتبال کشور منحل شد

اوقات شرعی