ممسنی میزبان مسابقات کاراته کارگری بانوان کشور شد

رئیس فدراسیون ورزشهای کارگری و رئیس هیات ورزشهای کارگری استان فارس صبح امروز  به شهرستان ممسنی سفر و در جلسه ای که در فرمانداری برگزار شد شرکت کردند

...