تودیع-و-معارفه-فرمانده-سپاه-ممسنی

تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه ممسنی

سرهنگ امید نصیبی که قبلا در سپاه ناحیه ممسنی حضور داشت و چند سالی فرمانده سپاه فراشبند بود به دیارممسنی برگشت تا جایگزین سرهنگ کریم عباسی شود

...