اعطای اعتبار نامه منتخب دهم ممسنی ها در مجلس

اعتبار نامه نمایندگی دکتر مسعود گودرزی منتخب دهم مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱ خرداد طی مراسمی به ایشان اعطا خواهد شد

...