انتخابات

اسامی نامزدهای انتخابات دهم مجلس حوزه ممسنی و رستم

در جدول زیر اسامی نامزدهایی که جهت حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه ممسنی و رستم نام نویسی کردند به ترتیب تاریخ مراجعه به فرمانداری منتشر  شده است

...