صادق-برامکی

صادق برامکی رئیس جدید اداره راهداری ممسنی را بیشتر بشناسید

مهندس صادق برامکی از جوانان شهر نورآباد فروردین امسال بعنوان رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ممسنی منصوب شده است

...